Šneková soukolí

 

 

Hlavní rozměry šnekového soukolí
1 – osový řez šneku ve střední rovině šnekového kola
2 – normálný řez
3 – čelní řez šneku
4 – střední roviny šnekového kola

 Výpočet rozměrů šnekového soukolí

  šnek šnekové kolo
Parametry: z1, x1 = 0 z2 , x2 = x
Převodový poměr i = w1 / w2 = z2 / z1
Směr stoupání šroubovice pravý(levý) pravý(levý)
Parametry základního profilu
(v osovém řezu šneku)
m, a, ha*, c*, rf* (m = mx1, a = ax1)
běžně
a = 20°, ha* = 1, c* = 0,25, rf* = 0,38
Počet zubů virtuálního kola   zv2 = z2 / cos3g
Rozteč.průměr d1 = ( mx / tgg ) . z1 = q . m d2 = mx . z2
Hlavový průměr
 
da1 = d1 + 2. ha*. mx da2 = d2 + 2. ( ha* + x ) . mx
dae2 = da2 + m (obvykle)
Patní průměr df1 = d1 - 2. ( ha* + c* ) . mx df2 = da2 - 2. ( ha* + c* - x ) . mx
Valivé průměry dw1 = d1 + 2x. mx dw2 = d2
Výška hlavy zubu ha1 = ha*. mx ha2 = (ha* + x ) . mx
Výška paty zubu hf1 = ( ha* + c* ) . mx hf2 = ( ha* + c* - x ) . mx
Úhel stoupání tgp = mx. z / d1 = z1 / q ; tggw = ( d1 / dw1 ) . tga
Délka šneku l1 = ( 11 + 0,06 . z2 ) . mx ... z1 < 4
l1 = ( 12,5 + 0,09 . z2 ) . mx ... z1 >= 4
Šířka věnce b2 = 0,75 . ( 1 + 2/q ) . d1 ... z1 < 4
b
2 = 0,67. ( 1 + 2/q ) . d1 ... z2 >= 4
Osová vzdálenost aw = 0,5.( d1 + d2 ) + x . mx = 0,5 . mx . ( q + z2 + 2x )